ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Σημαντική μείωση δαπανών, pelletech 25 υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής για τους αλλοδαπούς μαθητές (εκτός ΕΕ), αρνητικό ρεκόρ απασχόλησης για τους αποφοίτους……

Ελάχιστες οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Καταλαμβάνουμε την τρίτη χειρότερη θέση στην ευρώπη

Σημαντική μείωση δαπανών, υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής για τους αλλοδαπούς μαθητές (εκτός ΕΕ), αρνητικό ρεκόρ απασχόλησης για τους αποφοίτους, Ηλιακοί-Θερμοσίφωνες-Κενού μη προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας από το σχολείο, δημογραφικό πρόβλημα και μία από τις τελευταίες θέσεις στη δια βίου μάθηση είναι τα αρνητικά στοιχεία που καταγράφει η έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση της ΕΕ.

Στα θετικά είναι η συνολική μείωση της σχολικής διαρροής στο 11,4% (11η θέση για την Ελλάδα), το υψηλό ποσοστό των νέων που μαθαίνουν δυο ξένες γλώσσες, άλλα και η αύξηση των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4η η Ελλάδα στη μείωση δαπανών για το 2010-2011. Στις τρεις τελευταίες θέσεις ως προς τις συνολικές δαπάνες

Όλο και μειώνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα όπως αποδεικνύεται από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι τρίτη από το τέλος όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπαίδευση με βάση το ΑΕΠ. Πιο χαμηλά από την Ελλάδα βρίσκονται άλλες δυο Βαλκανικές χώρες, Immergas-Victrix-TT-ErP η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Στον αντίποδα οι Δανοί και οι Κύπριοι διαθέτουν τα περισσότερα χρήματα.

Όσον αφορά το ποσοστό της μείωσης των δημόσιων δαπανών αυτό ανέρχεται στο 4,4%για το 2010-2011. Πρόκειται για την 4η μεγαλύτερη μείωση των δαπανών σε σύνολο 28 χωρών. Πρωταθλήτρια στον τομέα αυτό αναδεικνύεται άλλη μια «μνημονιακή» χώρα η Πορτογαλία όπου η μείωση φθάνει τις 11,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθούν στη 2η και 3η θέση η Σλοβακία με 5,2%και η Ουγγαρία με 4,7%.

Διαρροή σχολικού πληθυσμού

Στην εν λόγω έκθεση υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές. Στην Ελλάδα το ποσοστό της εγκατάλειψης ανέρχεται στις 11.4% ποσοστιαίες μονάδες και είναι λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο των 28 κρατών που διαμορφώνεται στο 12,7%. Με βάση το φύλο τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο σε ποσοστό 13,7% και η σχολική εγκατάλειψη για τα κορίτσια ανέρχεται σε 9,1%.

Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό της εγκατάλειψης για τους αλλοδαπούς μαθητές εκτός χωρών της ΕΕ που φθάνει για τη χώρα μας στο 45,8% ποσοστό που είναι το υψηλότερο ανάμεσα σε 16 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή 1 στους 2 αλλοδαπούς εγκαταλείπουν το σχολείο όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες μαθητές είναι μόλις στο 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα με βάση το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο κατατάσσεται στην 11η θέση. Η σχολική εγκατάλειψη μειώθηκε το 2012 συγκριτικά με το 2009 κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες και ο στόχος για το 2020 είναι να διαμορφωθεί το ποσοστό στο 9,7%.

Ξένες γλώσσες: 4η θέση για την Ελλάδα

Στα θετικά στοιχεία της έκθεσης είναι το γεγονός ότι η χώρα μας είναι 4η ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το ποσοστό των νέων που μαθαίνουν δυο ξένες γλώσσες ανέρχεται περίπου στο 95% και είναι αυξημένο συγκριτικά με το 2008. Υψηλότερο ποσοστό από την Ελλάδα έχουν το Λουξεμβούργο, ηλιακοσ θερμοσιφωνασ τιμη η Ιταλία και η Φιλανδία. Στο άλλο άκρο λιγότερο φιλομαθείς ως προς τις ξένες γλώσσες είναι οι Αυστριακοί, ηλιακοι θερμοσιφωνες sol οι Ούγγροι και οι Ιρλανδοί.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ηλικίες 30-34 ετών: τιμες ηλιακοι θερμοσιφωνες Κάτω από το μέσο όρο η Ελλάδα, ελάχιστοι οι αλλοδαποί με τριτοβάθμια εκπαίδευση

Όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση η Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλά συγκριτικά με άλλα κράτη. Για τη χώρα μας το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 30,9% και είναι κάτω από το μέσο όρο του 35,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δυο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ιρλανδοί και οι Κύπριοι ενώ στις δυο τελευταίες θέσεις είναι οι Ιταλοί και οι Ρουμάνοι. Σε απόλυτα νούμερα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 18η θέση σε σύνολο 28 κρατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο συγκριτικά με το 26,5% του 2009. Στους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται στο 27,6% και στις γυναίκες στο 34,2%. Αρνητική πρωτιά έχουμε για τους αλλοδαπούς όπου μόλις το 8,4% των ξένων (εκτός ΕΕ) έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων: Αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα

Όσον αφορά τους απόφοιτους που έχουν τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ μειώθηκε συγκριτικά με το 2009 κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι το χαμηλότερο ανάμεσα στα 28 κράτη της ΕΕ και διαμορφώθηκε για το 2012 μόλις στο 42,9%. Για τους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται στο 45,9% και είναι ελαφρά καλύτερο από το 40,5% που έχουν οι γυναίκες. Η μείωση της απασχόλησης μέσα σε τρία μόλις χρόνια φθάνει το 21,8% γεγονός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει τόσο χαμηλό ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακόμα και η Ισπανία που συναγωνίζεται την Ελλάδα στο ποσοστό ανεργίας η απασχόληση ανέρχεται στο 62,4%. Η μοναδική χώρα που πλησιάζει την Ελλάδα είναι τα Σκόπια με 44,8%. Άλλο ένα αρνητικό στοιχείο που καταγράφει η έκθεση είναι το γεγονός ότι 1 στους 5 νέους απασχολούνται σε θέσεις κατώτερες των δεξιοτήτων τους.

Σχολείο και επιχειρηματικότητα: σκρουτζ πελλετ Χαμηλά η Ελλάδα

Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο μπορεί να αποδοθεί και η επιθυμία των περισσότερων νέων για διορισμό στο δημόσιο είναι η έλλειψη επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Η έκθεση καταγράφει το ποσοστό των νέων ηλικίας 15+ που πιστεύουν ότι το σχολείο τους έχει βοηθήσει για να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση σε σύνολο 27 ευρωπαϊκών κρατών και είναι πιο κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στο σχολείο είναι οι Πορτογάλοι, οι Ρουμάνοι, οι Φιλανδοί και οι Τσέχοι ενώ ικανοποιητικά τα πηγαίνουν οι Κύπριοι που καταλαμβάνουν την 7η θέση.

Στις τελευταίες θέσεις στη δια βίου μάθηση η Ελλάδα

Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση η Ελλάδα καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς το ποσοστό συμμετοχής ατόμων ηλικίας 25-64 ετών ανέρχεται μόνο στο 2,9% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το 2009 (5η χειρότερη επίδοση).

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται στο 9%. Χειρότερη επίδοση από την Ελλάδα στη δια βίου μάθηση εμφανίζουν η Ρουμανία (1,4%), sonne ηλιακοι η Βουλγαρία (1,5%), η Κροατία (2,4%), η Ουγγαρία (2,8%). Δανία, assos boilers Φιλανδία και Σουηδία εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις με ποσοστό που ξεπερνά το 24% και φθάνει το 31,6% στην περίπτωση της Δανίας.

Έντονο το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα

Έντονο είναι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα όπως άλλωστε αποδεικνύουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το πρόβλημα καταγράφεται και στην έκθεση της ΕΕ όπου το 2020 ο πληθυσμός της ηλικιακής ομάδας έως 5 ετών θα μειωθεί κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες. Την Ελλάδα ξεπερνούν στη μείωση μόνο η Βουλγαρία, η Ρουμανία, επιλεκτικοσ ηλιακοσ συλλεκτησ η Ιρλανδία και η Ισπανία. Μείωση αναμένεται το 2020 και στις ηλικιακές ομάδες από 15 έως και 34 ετών για τη χώρα μας ενώ η μόνο ηλικιακή ομάδα που θα σημειωθεί αύξηση είναι αυτή των 5-14 ετών όπου θα αυξηθεί κατά 5,4%

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen= » » frameborder= »0″ height= »315″ width= »420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/ »>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen= » » frameborder= »0″ height= »315″ width= »420″>

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/602286/elahistes-oi-dapanes-gia-tin-ekpaideusi-stin-ellada/
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ…