ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Την εκτίμηση ότι ο κλάδος της πληροφορικής υγείας θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά από τώρα και στα επόμενα χρόνια τόνισε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος…

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας μπορεί να αλλάξει την οργάνωση του χώρου της υγείας ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Μίχαλος: Αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις στην πρόληψη και στη διάγνωση

Την εκτίμηση ότι ο κλάδος της πληροφορικής υγείας θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά από τώρα και στα επόμενα χρόνια τόνισε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος στην εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στο ΕΒΕΑ με θέμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος υγείας Πολίτη και Επιχειρηματικότητα».

«Η πληροφορική υγείας είναι ένας κλάδος ο οποίος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά από τώρα και στα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο γιατί σχετίζεται άμεσα με το ζητούμενο της αναβάθμισης του συστήματος υγείας στη χώρα μας, αλλά και γιατί παρουσιάζει εξαιρετικές δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη, ντετεκτιβ θεσσαλονικησ τιμεσ από πλευράς επιχειρηματικότητας.

Είναι γνωστό ότι το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρά οργανωτικά και διαρθρωτικά προβλήματα: έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, απουσία διασύνδεσης πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, γραφειοκρατία και πελα ΤΕΙακές σχέσεις, αδιαφάνεια, περιττή και ανεξέλεγκτη χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών και φαρμάκων, παρα οικονομία.

Όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν τα προηγούμενα χρόνια σε διαρκή διόγκωση των δαπανών και ταυτόχρονα σε συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Με άλλα λόγια, καταλήξαμε να επιβαρύνονται με ένα τεράστιο κόστος οι πολίτες – ως ασφαλισμένοι και ως φορολογούμενοι – για υπηρεσίες σχετικά χαμηλού επιπέδου.

Δυστυχώς, όλες αυτές τις αδυναμίες δεν τις συνειδητοποιήσαμε τώρα. Ήταν εμφανείς εδώ και πολλά χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προτάσεις και σχεδιάστηκαν κατά καιρούς μέτρα, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος, η εφαρμογή τους καθυστέρησε τραγικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία για να φθάσει από την πρόταση στην εφαρμογή χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια.

Όπως ισχύει και σε πολλές άλλες λειτουργίες του Κράτους, έτσι και εδώ, γνωρίζαμε ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις. Για να γίνει αυτό, όμως, απαιτούνται επενδύσεις και γνώση. Απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και συνθηκών. Κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει, ντετεκτιβ τιμες λαρισα τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, μέχρι τώρα.

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας μπορεί να αλλάξει ριζικά την οργάνωση του χώρου της υγείας.

Με τη χρήση του, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, καταγραφή πορείας ασθενούς κτλ. Έτσι αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις στην πρόληψη και στη διάγνωση. Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι από χρονοβόρες διαδικασίες. Δημιουργείται ένας αξιόπιστος μηχανισμός διοικητικής πληροφόρησης, που αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος υγείας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του συστήματος και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Και ταυτόχρονα, να κινητοποιήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Να δημιουργήσει ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές δραστηριότητες με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Ωστόσο, η παραγόμενη γνώση δύσκολα βρίσκει ακόμα το δρόμο προς την εφαρμογή, λόγω δια φόρων εμποδίων.

Μια σημαντική πρόκληση, λοιπόν, ντετεκτιβ τιμεσ είναι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αυτά τα εμπόδια. Να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα στη γνώση και στην εφαρμογή της, αλλά και να κινητοποιήσουμε την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών.

Ο στόχος αυτός απαιτεί να δοθεί ταυτόχρονα έμφαση:

Πρώτον, στη διασφάλιση μηχανισμών στήριξης για την επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας. Μηχανισμών χρηματοδότησης, αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης κτλ. ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική αγορά τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος.

Δεύτερον, χρειάζεται να αναπτυχθεί τάχιστα ένα σύστημα πιστοποίησης βάσει προτύπων καθώς και στάδια εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου, ώστε να περάσει στην καθημερινή χρήση με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τρίτον και κυριότερο ίσως είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούν οι γνωστές παθογένειες του δημόσιου τομέα. Η αντίσταση απέναντι σε νέες αντιλήψεις και δομές, η προσκόλληση σε συστήματα που ευνοούν την αδιαφάνεια και την έλλειψη αξιολόγησης, η αδράνεια και η αδιαφορία.

Αυτά τα στοιχεία, που εμποδίζουν ή ακυρώνουν στην πράξη την εφαρμογή κάθε μεταρρύθμισης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στο θέμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας.

Εμείς, ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, σκοπεύουμε να συμβάλουμε ενεργά προς όλες τις κατευθύνσεις. Με προτάσεις, με διεκδικήσεις, με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαλόγου, όπως η σημερινή ημερίδα.

Πιστεύουμε ότι σήμερα, η χώρα χρειάζεται ένα σύστημα υγείας το οποίο θα θέ ΤΕΙ στο επίκεντρο τον ασθενή και ταυτόχρονα θα λειτουργεί με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της σχέσης κόστους – οφέλους.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος υγείας μπορεί να παρέχει αυτές ακριβώς τις δυνατότητες και η αγορά μπορεί να στηρίξει την πρακτική εφαρμογή του. Ας μην αφήσουμε μια ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση να μένει στα χαρτιά και στις προθέσεις – όσο ταυτόχρονα συζητάμε για τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία και για περικοπές συντάξεων».

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.

«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω

αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη

μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου

λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η

ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το « μαζί τα

φάγαμε ». Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να

πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα

είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν

θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.

Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το

10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε

ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο

Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν « ελάτε να πάμε

μπρος ». Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να

διατηρήσουν, ντετεκτιβ χρεώσεις για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν

επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν

με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και

έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ

του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο

Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι

είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:

Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς και κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:

«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω εκλογές, που δεν είναι εθνικές εκλογές για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».

Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο ψηφοφόρος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, τιμες ντετεκτιβ η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Λίγο το βουλώσανε και είδατε πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».

Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».

Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ντετεκτιβ κοστοσ ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ιδιωτικοί ντετέκτιβ θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/610448/o-ilektronikos-fakelos-ugeias-borei-na-allaxei-tin-organosi-tou-horou-tis-ugeias/
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ…